ทะเบียนผู้ป่วยงาน HHCเข้าสู่ระบบ

Username : 
Password : 
 
   
ร้อยละผู้ป่วยที่ออกเยี่ยมแล้ว
 
เลือกช่วงวันที่ส่งเยี่ยม ถึง
 
สรุปข้อมูลทั้งหมด
ตำบล จำนวนที่ส่งเยี่ยม ลงเยี่ยมแล้ว ร้อยละที่เยี่ยมแล้ว ยังไม่ลงเยี่ยม ร้อยละที่ยังไม่ลงเยี่ยม
รวม 0 0 0.00 0 100.00


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุรพนม