ติดต่อโรงพยาบาล
        โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
        ตั้งอยู่  เลขที่ 121 หมู่ 6 ตำบลธาตุพนม
        อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
        รหัสไปรษณีย์ 48110
        เบอร์โทรศัพท์ 042-532-142, 042-532-128 ถึง 42
         Fax042-532-072